REGULAMIN

There are no products.

****

****

Regulamin sklepu internetowego „ ELEMENTY KUTE...

****

****

Regulamin sklepu internetowego „ ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA”

Podmiotem gospodarczym prowadzącym sklep internetowy pod nazwą „ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” jest Altom Eko Aldona Baranowska ul. Lipowa 7a/13, 55-140 Żmigród, NIP 915150 94 62. Ilekroć mowa o sklepie internetowym „ ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” mamy na myśli wyżej wymieniony podmiot gospodarczy.

Ochrona danych osobowych klientów

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane osobowe Klienta pobierane poprzez formularz zamówienia w trakcie rejestracji wykorzystywane są na wewnętrzne potrzeby sklepu internetowego „ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA „ i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Sklepu Internetowego „ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” ma prawo wglądu do swoich danych, oraz ich modyfikacji dla swoich potrzeb.
2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy „ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych .
3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego „ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną lub tradycyjną - na adres podany w formularzu zamówienia.

II. Oferta

1. Artykuły proponowane przez sklep internetowy „ ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” są produktami fabrycznie nowymi. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem lub uszkodzonego, Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa którego konsekwencją jest wymiana towaru na towar zgodny z zamówieniem lub nieuszkodzony jak również zwrot poniesionych kosztów w przypadku braku towaru na magazynie
2. Wszystkie ceny znajdujące się w Sklepie Internetowym „ ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMIOKA” są cenami brutto zawierającymi 23% podatku VAT. Na zamawiane produkty jest wystawiana faktura VAT.
3. Sklep Internetowy „ ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” zastrzega sobie prawo do dowolnych ingerencji w ceny produktów znajdujących się w ofercie, bez konieczności wcześniejszego ostrzeżenia. Posiada on również prawo do modyfikacji specyfikacji towarów stanowiących ofertę sklepu, tz. Zwiększenia lub zmniejszenia ilości sztuk poszczególnych towarów, dodanie nowych lub usunięcie istniejących produktów, zmiany akcji promocyjnych w dowolnym momencie.
4. Firma Altom Eko Aldona Baranowska ul. Lipowa 7a/13, 55-140 Żmigród NIP 915150 94 62 Posiadająca sklep internetowy pod nazwą „ ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” prowadząca również sprzedaż po za strefą wirtualną zastrzega sobie prawo również do zmiany ilości sztuk po zamówieniu klienta. Powyższe prawo nakłada na kupującego konieczność wysłania maila z zapytaniem o dostępność towaru przed złożeniem zamówienia.

5. Zdjęcia przedstawiające proponowane produkty uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego „ ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

III. Zasady składania zamówień

1. Podstawą do realizacji zamówienia jest zastosowanie się do informacji znajdujących się w dziale „JAK ZAMÓWIĆ”.
2. W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych personalnych przez klienta, Sklep Internetowy „ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” zastrzega sobie prawo do usunięcia zamówienia.
3. Klient Sklepu Internetowego „ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” jest informowany automatycznie drogą mailową o złożeniu zamówienia jednakże podstawą do realizacji zamówienia jest otrzymanie przez klienta informacji o dostępności towaru.
4. Jeżeli Klient nie otrzyma e-maila zwrotnego, oznacza to, że błędnie został wypełniony formularz kontaktowy w tym adres e- mail. W przypadku gdy poprawienie danych osobowych nie przynosi zamierzonych efektów należy zgłosić problem do administratora sklepu internetowego na adres mailowy kute@kute-elementy.com.pl
5. Czas realizacji zamówień wynosi od 2 do 14 dni.
6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura .
7. Ilość sztuk zakupionego produktu wyświetlana jest podczas zakupu na stronie internetowej.

IV. Zwrot zakupionego towaru lub rezygnacja z zamówienia

1.Podstawą do złożenia reklamacji jest posiadanie przez kupującego dowodu zakupu w postaci faktury VAT.
2. Klient posiada prawo do dokonania zwrotu zakupionego towaru w ciągu 10 dni od dnia jego otrzymania bez konieczności podania uzasadnienie swojej decyzji. W przypadku dokonania zwrotu towaru Klient zobowiązany jest do dołączenia informacji o sposobie zwrotu zapłaty. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania.
3.Klient zobowiązany jest sprawdzić stan produktu w tym również zgodność z zamówieniem w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodności z zamówieniem, Klient posiada prawo do odmowy przyjęcia przesyłki. Po uwzględnieniu reklamacji nastąpi ponowne nadanie przesyłki.
4. Odesłanie zamówionego towaru następuje na koszt Klienta.
5. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Klientowi należność za zwracany towar w terminie 14 dni od daty jego otrzymania liczonej od daty potwierdzenia potrzymania przesyłki..
6. Klient może dokonać reklamacji na dwa sposoby: sposób 1: w postaci elektronicznej pod adresem e-mail: kute@kute-elementy.com.pl, lub 2: na piśmie na adres Altom Eko Aldona Baranowska ul.lipowa 7a/13 55-140 Żmigród.

V. Postanowienia końcowe

1. Sklep Internetowy „ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych zasad regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w szczególność w razie zmiany stanu prawnego.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
3. W sprawach nieokreślonych przez niniejszy regulamin, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
4. Dokonanie płatności w Sklepie Internetowym „ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


More

Specials

» All specials

Contact us

Our hotline is available 24/7

Phone:+48792691699, +48783834433

Contact our hotline