REGULAMIN

Nie ma żadnych produktów

****

****

Regulamin sklepu internetowego „ ELEMENTY KUTE...

****

****

Regulamin sklepu internetowego „ ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA”

Podmiotem gospodarczym prowadzącym sklep internetowy pod nazwą „ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” jest IRON STEEL METALOPLASTYKA EWELINA BARANOWSKA , Żmigródek 89, 55-140 Żmigród, NIP 915 165 14 96 REGON 022450111. Ilekroć mowa o sklepie internetowym „ ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” mamy na myśli wyżej wymieniony podmiot gospodarczy.

Ochrona danych osobowych klientów

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane osobowe Klienta pobierane poprzez formularz zamówienia w trakcie rejestracji wykorzystywane są na wewnętrzne potrzeby sklepu internetowego „ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA „ i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Sklepu Internetowego „ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” ma prawo wglądu do swoich danych, oraz ich modyfikacji dla swoich potrzeb.
2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy „ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych .
3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego „ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną lub tradycyjną - na adres podany w formularzu zamówienia.

II. Oferta

1. Artykuły proponowane przez sklep internetowy „ ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” są produktami fabrycznie nowymi. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem lub uszkodzonego, Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa którego konsekwencją jest wymiana towaru na towar zgodny z zamówieniem lub nieuszkodzony jak również zwrot poniesionych kosztów w przypadku braku towaru na magazynie
2. Wszystkie ceny znajdujące się w Sklepie Internetowym „ ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMIOKA” są cenami brutto zawierającymi 23% podatku VAT. Na zamawiane produkty jest wystawiana faktura VAT.
3. Sklep Internetowy „ ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” zastrzega sobie prawo do dowolnych ingerencji w ceny produktów znajdujących się w ofercie, bez konieczności wcześniejszego ostrzeżenia. Posiada on również prawo do modyfikacji specyfikacji towarów stanowiących ofertę sklepu, tz. Zwiększenia lub zmniejszenia ilości sztuk poszczególnych towarów, dodanie nowych lub usunięcie istniejących produktów, zmiany akcji promocyjnych w dowolnym momencie.
4. IRON STEEL METALOPLASTYKA EWELINA BARANOWSKA, Żmigródek 89, 55-140 Żmigród NIP 915 165 14 96 Posiadająca sklep internetowy pod nazwą „ ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” prowadząca również sprzedaż po za strefą wirtualną zastrzega sobie prawo również do zmiany ilości sztuk po zamówieniu klienta. Powyższe prawo nakłada na kupującego konieczność wysłania maila z zapytaniem o dostępność towaru przed złożeniem zamówienia.

5. Zdjęcia przedstawiające proponowane produkty uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego „ ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

III. Zasady składania zamówień

1. Podstawą do realizacji zamówienia jest zastosowanie się do informacji znajdujących się w dziale „JAK ZAMÓWIĆ”.
2.Zamówień mogą dokonywać osoby po ukończeniu 18 roku życia jak również podmioty gospodarcze.
3. W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych personalnych przez klienta, Sklep Internetowy „ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” zastrzega sobie prawo do usunięcia zamówienia.
4.Podsumowanie złożonego zamówienia będzie posiadało następujące informację:
-. ilość oraz typ wybranych produktów.
-.Cenę brutto zsumowanych poszczególnych wybranych produktów
-. Koszty transportu (po wpłacie na konto) całego zamówienia
-/ Sumę kosztów całego zamówienia
5. Finalną częścią zamówienia przez Klienta Sklepu Internetowego „ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” jest akceptacja regulaminu oraz wciśnięcie przycisku " zamawiam z obowiązkiem zapłaty.Zamów". Następnie klient jest informowany automatycznie drogą mailową o złożeniu zamówienia jednakże podstawą do realizacji zamówienia jest otrzymanie przez klienta informacji o przystąpieniu do realizacji zamówienia. .
6. Jeżeli Klient nie otrzyma e-maila zwrotnego, oznacza to, że błędnie został wypełniony formularz kontaktowy w tym adres e- mail. W przypadku gdy poprawienie danych osobowych nie przynosi zamierzonych efektów należy zgłosić problem do administratora sklepu internetowego na adres mailowy kute@kute-elementy.com.pl
7. Czas realizacji zamówień wynosi od 2 do 14 dni.
8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT .
9. Ilość sztuk zakupionego produktu oraz jego cena łączna wyświetlana jest podczas zakupu na stronie internetowej w zakładce "koszyk".

IV. SPOSÓB WYSYŁKI, KOSZTY SPOSÓB ZAPŁATY

1Czas całkowity na wysłanie przesyłki po złożeniu zamówienia wynosi od 2-14 dni i uzależniony jest od natężenia zamówień w danym okresie zamawiania.Do każdego zamówienia są doliczane koszty wysyłki
2. Dostępne formy wysyłki
- standardowa forma wysyłki kurierskiej po przedpłacie bankowej. Dostawca usługi DHL koszt 20 zł/brutto paczka do 30 kg.W przypadku zamówień większych niż 30 kg koszty przesyłki są wielokrotnością paczek po 30 kg lub są ustalane indywidualnie po wcześniejszym kontakcie.
- Przesyłka kurierska "pobraniowa" po wcześniejszym zamówieniu usługi przez klienta koszt 29 zł brutto paczka do 30 kg
- Odbiór osobisty w siedzibie firmy po wcześniejszym zamówieniu usługi i ustaleniu terminu odbioru koszt 0zł brutto
3. Proponowane formy płatności
- Przedpłata na konto bankowe na poniższy adres i numer konta:
IRON STEEL METALOPLASTYKA EWELINA BARANOWSKA
ŻMIGRÓDEK 89,55-140 ŻMIGRÓD
NR KONTA: 44 1140 2004 0000 3202 7522 0774
( w tytule należy umieścić numer zamówienia)
- Opcja za pobraniem- w tej formie należności za towar są uiszczane przy odbiorze przesyłki.
- Gotówka - należności za zamówiony towar uiszczane są przy odbiorze osobistym zamówienia.
3 W przypadku braku wpłaty za zamówiony towar oraz nie wybraniu telefonicznym lub mailowym sposobu wysyłki zamówienie zastaje anulowane po upływie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

V. Zwrot zakupionego towaru lub rezygnacja z zamówienia oraz reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną

Firma IRON STEEL METALOPLASTYKA EWELINA BARANOWSKA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.
1.Podstawą do złożenia reklamacji jest posiadanie przez kupującego dowodu zakupu w postaci faktury VAT.
2. Klient posiada prawo do dokonania zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania bez konieczności podania uzasadnienie swojej decyzji. W przypadku dokonania zwrotu towaru Klient zobowiązany jest do dołączenia informacji o sposobie zwrotu zapłaty. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania.
3.Klient zobowiązany jest sprawdzić stan produktu w tym również zgodność z zamówieniem w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodności z zamówieniem, Klient posiada prawo do odmowy przyjęcia przesyłki. Po uwzględnieniu reklamacji nastąpi ponowne nadanie przesyłki.
4. Odesłanie zamówionego towaru następuje na koszt Klienta.
5. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Klientowi należność za zwracany towar w terminie 14 dni od daty jego otrzymania liczonej od daty potwierdzenia potrzymania przesyłki..
6. Klient może dokonać reklamacji na dwa sposoby: sposób 1: w postaci elektronicznej pod adresem e-mail: kute@kute-elementy.com.pl, lub 2: na piśmie na adres IRON STEEL METALOPLASTYKA EWELINA BARANOWSKA,ŻMIGRÓDEK 89, 55-140 ŻMIGRÓD.
7.FIRMA IRON STEEL METALOPLASTYKA EWELINA BARANOWSKA jest zobowiązana wydać towar nie posiadający wad. W przypadku stwierdzenia przez klienta że otrzymany towar posiada wady Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty otrzymania towaru oraz 1 roku od daty stwierdzenia wady.
Reklamacja może się odbyć na trzy sposoby:
- drogą elektroniczną na adres kute@kute-elementy.com.pl
Drogą listową -wysyłając list reklamacyjny na adres firmy IRON STEEL METALOPLASTYKA EWELINA BARANOWSKA, ŻMIGRÓDEK 89, 55-140 ŻMIGRÓD, w który powinno znajdować się ksero faktury oraz wypisany rodzaj usterki.
Osobiście w siedzibie firmy
Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym klient może żądać naprawy wady, wymiany towaru na wolny bez wad obniżenia towaru lub odstąpienia od umowy. Firma IRON STEEL EWELINA BARANOWSKA zobowiązana jest w terminie do 14 dni od otrzymania wadliwego produktu na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku gdy nie jest możliwe rozpatrzenie reklamacji w wyżej wymienionym terminie zobowiązana jest poinformować o tym Klienta podając termin rozpatrzenia reklamacji.
Reklamacje związane ze śwadczeniami usług elektronicznych
1. Firma IRON STEEL EWELINA BARANOWSKA, ŻMIGRÓDEK 89,55-140 ŻMIGRÓD, wykorzystując aktualną wiedzę techniczną oraz możliwości z dziedzin informatyki i komputeryzacji zobowiązuje się w rozsądnym terminie usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta wynikające z wadliwego działania sklepu internetowego. Klient po stwierdzeniu złego funkcjonowania sklepu jest zobowiązany do zgłoszenia usterki w terminie pilnym na adres mailowy kute@kute-elementy.com.pl, listownie, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy podając w reklamacji swoje dane do korespondencji oraz informacji czego dotyczy reklamacja.Firma IRON STEEL EWELINA BARANOWSKA zobowiązana jest w terminie do 14 dni od otrzymania wadliwego produktu na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku gdy nie jest możliwe rozpatrzenie reklamacji w wyżej wymienionym terminie zobowiązana jest poinformować o tym Klienta podając termin rozpatrzenia reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Sklep Internetowy „ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych zasad regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w szczególność w razie zmiany stanu prawnego.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
3. W sprawach nieokreślonych przez niniejszy regulamin, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
4. Dokonanie płatności w Sklepie Internetowym „ELEMENTY KUTE Z KUŹNI SMOKA” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


Więcej

Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest w godzinach 9-18 od poniedziałku do piątku

Telefon:+48792691699, +48783834433

Skontaktuj się z naszą infolinią